Chráníme náš Ráj

Letošní hlavní turistická sezona v Českém ráji je před námi a my věříme, že spousta návštěvníků prožije v Českém ráji krásnou dovolenou. Po některých neukázněných turistech nám tu však zůstávají nežádoucí odpadky. Jak si počínat v přírodě třeba když potřebujete na WC mimo jiné radí nový program Středisko ekologické výchovy Český ráj v Sedmihorkách, který představuje následující video. Děkujeme, že s námi chráníte náš Ráj.Český ráj je jedinečné území s nádhernými turistickými trasami, skalními městy, pohádkovými zříceninami a zámky… zkrátka ráj, který se těší velké turistické oblibě. Vysoká návštěvnost některých přírodních lokalit však má své stinné stránky – frekventované přírodní trasy jsou obvykle lemovány papírovými kapesníčky, vlhčenými ubrousky a tak zvanými podpapíráky.

Z hlediska ochrany přírody nejde o katastrofu, českorajská příroda se kvůli troše celulózy a lidským výměškům asi nezhroutí, velkou zátěží jsou ovšem dámské hygienické potřeby a pleny, které se v přírodě nerozloží, a také vlhčené ubrousky, které se rozkládají velmi dlouho.

Každopádně dojem z výletu do lokality, kde si člověk připadá jak na obří veřejné toaletě, zákonitě nemůže být pozitivní, protože takhle to v ráji snad nevypadá.

Jak tedy této nežádoucí situaci předcházet? Je třeba mít na paměti, že odskočit si do přírody by měla být až ta poslední varianta v případě, kdy žádná toaleta není na blízku. Jako pomocník v těchto situacích poslouží Mapa toalet, kterou najdete na našich stránkách.

mapa wc

Samozřejmě ale může dojít k situaci, kdy ani mapa nepomůže, a pak je třeba počínat si co nejšetrněji. Ve skalních městech je v takových chvílích potřeba vyhnout se skalním převisům a patám skal, kde se vše rozkládá velmi dlouho. Důležité je nezanechat po sobě viditelné stopy (exkrementy zahrabat), použít ekologický toaletní papír, nepoužívat vlhčené ubrousky, a rozhodně je neodhazovat do přírody….

Jak se správně chovat v CHKO vysvětluje šest zásad ohleduplného návštěvníka:

Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu.

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám vše kolem sebe a jsem ohleduplný k přírodě i k místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych umožnil příjemný zážitek i ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná, přesto jsem rád, když je nespoutaná.

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když si potřebuji „odskočit“, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody upozorním správce území.

PDF ke stažení