Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Kolem pravěkých sídel na Sychrov

Přístupnost pro nevidomé - brailovo písmo: wellness využití (zánaly, vířivka, masáže atd)

Turnov

Nenáročný výlet bez prudkých stoupání a sjezdů má délku 37 km. Trasa vede z Turnova do Přepeř, Svijan, dále na Nechálov a přes Sedlíšťka k zámku Sychrov. Odtud pak přes Jenišovice zpět do Turnova.

Turnov, Na Lukách – Přepeře (GW Jizera 17 – 4,9 km) – Svijany (GW Jizera 17A – 12,1 km) – Svijanský Újezd (3048 – 13,2 km) – Nechálov (3050 – 18,6 km) – Sychrov (3044 – 25,9 km) – Dolánky u Turnova (3050 – 35,2 km) – Turnov, Na Lukách (GW Jizera 17 – 37,2 km)

MAPA

TURNOV 

Město Turnov leží na řece Jizeře na křižovatce dávných obchodních stezek. Po roce 1620 získal okolní panství i s městem Albrecht z Valdštejna. Významným uměleckým řemeslem Turnovska je už po staletí tzv. kamenářství, tedy zpracování drahých kamenů. Později se významným oborem stává i výroba a zpracování tzv. skelné kompozice, kdy se napodobeniny drahokamů vyrábějí ze skla. Turnov je rodištěm výrazných osobností českého obrození i pozdější české politiky.

Pokud navštívíte Turnov, pak určitě nemůžete vynechat Muzeum Českého ráje, které se vedle historických, etnografických a geologických sbírek pyšní také novou expozicí horolezectví a roubeným Kamenářským domem. Na náměstí se nachází Galerie Granát, kde je možné se blíže seznámit s technologií výroby šperků z českého granátu a ve zdejší prodejně také tyto šperky zakoupit. Turnov je totiž sídlem nejvýznamnějšího zpracovatele českých granátů – Družstva umělecké výroby Granát.

Z historických památek města stojí za povšimnutí budova novorenesanční radnice, kostel sv. Mikuláše, bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi na náměstí a novogotický kostel Narození Panny Marie, který je jedním z nejstarších novogotických kostelů v Evropě. Turnov se také může pochlubit jedinou židovskou synagogou v Libereckém kraji, která přečkala nacistickou okupaci.

Nedaleko centra města pak stojí zámek Hrubý Rohozec a odtud už je to jen kousek do Dolánek, městské části na břehu řeky Jizery s malebným Dlaskovým statkem a jeho expozicemi a výstavami vztahujícími se k venkovskému bydlení. V Dolánkách najdete také Dům přírody Českého ráje s expozicí o zdejší přírodě, tábořiště a díky blízké cyklostezce Greenway Jizera také řadu možností na aktivní trávení volného času.

PŘEPEŘE 

První zmínka o obci Přepeře pochází z roku 1323, ale nejstarší dochovanou památkou je pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 16. století.

Zajímavostí obce je staré rameno na levém břehu řeky Jizery, zvané Přepeřsko, se zachovalými břehovými porosty. V obci se nachází několik velkých roubených statků. Na místním jezu se dá skvěle vykoupat a obec nabízí i možnosti občerstvení.

MOKRÝ

Osada Mokrý je místní částí obce Všeň. Obdivovat zde můžete původní barokní bránu usedlosti čp. 12 a historický kříž od lidového umělce na návsi.

PLOUKONICE

Ploukonice jsou osadou obce Všeň, kterou protéká Všeňský potok. Na něm byla kdysi vybudována soustava čtyř rybníků, z nichž ten nejníže položený (již zaniklý) zavodňoval obranné vodní příkopy historické tvrze. Do současnosti se dochovaly jen tři rybníky. Na návsi se nachází historický hostinec U Loudů.

PŘÍŠOVICKÉ PÍSEČÁKY

Velký Písečák (dříve nazývaný jen Písečák) a Malý Písečák jsou jezera vzniklá těžbou písku a následným zaplavením těžebních jam vodou přivedenou z Jizery. Nacházejí se v obci Příšovice, při pravém břehu řeky. Nabízí se zde možnost rekreace, rybaření, koupání, občerstvení a kemp.

PŘÍŠOVICE

Archeologické nálezy, které svědčí o osídlení oblasti dnešních Příšovic, jsou datovány do mladší doby kamenné a jsou dnes uloženy v turnovském Muzeu Českého ráje. V obci najdete dvě cenné ukázky místní lidové architektury – bohaté usedlosti pojizerského typu, a to Bičíkův statek a Holánův statek. Obec nabízí možnost nákupu, občerstvení, přírodního koupání a vlakové a autobusové spojení.

SVIJANY 

V roce 1854 byly v obci objeveny cenné archeologické nálezy, z nichž nejznámější jsou bronzové labuťky z rané doby železné. Prohlédnout si je můžete v expozici nedávno zrekonstruovaného zámku, který opět získal stejnou podobu, kterou se pyšnil na přelomu 17. a 18. století, kdy patřil rodu Valdštejnů. Je součástí areálu známého pivovaru Svijany, který byl založen již v roce 1564. Ve Svijanech je v provozu také mlýn (nyní Pernerův), založený v roce 1420. U Jizery se v roce 1866 odehrála jedna z bitev prusko-rakouské války a nachází se zde upravený vojenský hřbitov s pomníky padlým. Svijany jsou rodištěm významného propagátora regionu, malíře Jana Prouska (1857–1914). Možnost stravování v pivovarské restauraci a ubytování v zámeckém hotelu.

KOBYLY

Jednotlivé osady obce jsou propojeny cyklostezkami, které spojují malebné údolí Mohelky s okolím Turnova. V obci najdete kapli sv. Havla z roku 1888, kapli sv. Václava z roku 1900 a několik původních roubených chalup.

SEDLÍŠŤKA

Půvabný název Sedlíšťka patří části obce Vlastibořice, na jejíž návsi se nachází památkově chráněná brána se sochou sv. Pavla.

STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV

Původně barokní zámek prošel po roce 1840 výraznou přestavbou, díky níž získal výjimečnou romantickou podobu. Na zámku jsou k vidění cenné olejomalby členů francouzského rodu Rohanů, který zámek vlastnil, a francouzských králů, zdobí ho také bohatá řezbářská výzdoba od sychrovského řezbáře Petra Buška. Zámecký park je založen na trojici prostorových os, rozbíhajících se od parkového průčelí. Centrální osa je ukončena vzdálenou oranžerií, která v létě nabízí možnost posezení a občerstvení.

JENIŠOVICE

Jenišovice byly kdysi majetkem Strahovského kláštera. V obci najdeme barokní římskokatolický kostel sv. Jiří z roku 1744, sochy sv. Václava a sv. Antonína a hrobky tří členů rodu Des Fours, kteří byli posledními majiteli rohozeckého paství. Na zdejším hřbitově je pochován historik Josef Pekař a dolánecký písmák Josef Dlask (bývalý majitel známého Dlaskova statku v nedalekých Dolánkách u Turnova).

DOLÁNKY

Venkovská osada na severním okraji Turnova, na soutoku řeky Jizery s Vazoveckým potokem, dnes patří k městu a je oblíbeným turistickým cílem. Návštěvníkům nabízí možnost návštěvy Dlaskova statku a Domu přírody Českého ráje. K dispozici je tu parkoviště, v létě občerstvení či možnost zapůjčení lodí a koloběžek. Na jezu řeky Jizery se dá koupat.

 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen wayCzechRepubliclogo
 
load